Παπουτσής Γεώργιος

Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ κ Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

Μεταπτυχιακό στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού Κ Λογισμικού.(ΟΣΥΛ)

Follow me on App.net